Dear Patients and colleagues,
It is with real sadness that I must inform you of the closure of Costa Brava Medic.
Despite my very best efforts it is clear that the enormous costs associated with the practice are in no way covered by the income.
I therefore have no other choice but to close.
I thank you all for placing your trust in me during the time I have been here and wish you all the very best for the future.
 
Beste patiënten en collega’s,
Het is met grote droefheid dat ik u moet informeren over de sluiting van Costa Brava Medic.
Ondanks mijn uiterste best is het duidelijk dat de enorme kosten die aan de praktijk verbonden zijn op geen enkele wijze gedekt worden door de inkomsten.
Ik heb daarom geen andere keuze dan te sluiten.
Ik dank u allen voor uw vertrouwen in mij gedurende de tijd dat ik hier ben en wens u het allerbeste voor de toekomst.
 
Chers patients et collègues,
C’est avec une réelle tristesse que je dois vous informer de la fermeture de Costa Brava Medic.
Malgré tous nos efforts, il est clair que les coûts énormes associés à la pratique ne sont en aucun cas couverts par les revenus.
Je n’ai donc pas d’autre choix que de fermer.
Je vous remercie tous de la confiance que vous m’avez témoignée tout au long de mon séjour ici et vous souhaite le meilleur pour l’avenir.
 
Liebe Patienten und Kollegen,
Mit großer Trauer muss ich Sie über die Schließung von Costa Brava Medic informieren.
Trotz aller Bemühungen ist klar, dass die enormen Kosten, die mit der Praxis verbunden sind, in keiner Weise durch die Einnahmen gedeckt werden können.
Daher bleibt mir nichts anderes übrig, als zu schließen.
Ich danke Ihnen allen für Ihr Vertrauen, während der Zeit ich hier gewesen bin, und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute.
 
Estimados pacientes y colegas,
Con verdadera tristeza debo informarles del cierre de Costa Brava Medic.
A pesar de mis mejores esfuerzos, está claro que los enormes costos asociados con la práctica no están cubiertos de ninguna manera por los ingresos.
Por lo tanto, no me queda más remedio que cerrar.
Les agradezco a todos por depositar su confianza en mí durante el tiempo que he estado aquí y les deseo todo lo mejor para el futuro.